• Naziv: DUP Konik Sanacioni Plan – Blok X
  • Mjesto: Podgorica
  • Vrsta: stambeno-poslovni objekat
  • Površina: 9 500m2
  • Završetak: jun 2016. godine

„DUP Konik Sanacioni plan – Blok X” stambeno-poslovni objekat površine 9 500m2 završen je u junu 2016. godine. Nalazi se na kraju Bulevara Pete proleterske, preko puta Bloka IX, koji je saobraćajno odlično povezan sa užim centrom grada. Novi stambeno-poslovni objekat karakteriše visokokvalitetna gradnja i koncipiran je tako da svojim karakteristikama i kvalitetom odgovora na najviše zahtjeve savremenog zivota.

JOŠ IZGRAĐENIH OBJEKATA: